KONTAKT: tel.: 07 49 66 540 ali gsm: 041 788 718

O PODJETJU

Podjetje PROKEK d.o.o. je organizirano kot inženirski biro, ki združuje različna znanja in izkušnje na področju izvajanja novogradenj, vzdrževalnih del, sanacij obstoječih objektov ter rekonstrukcij.
Za kvalitetno izvedbo načrtovane investicije ne zadostujejo le kvalitetni materiali, ampak so potrebni tudi mojstri svojih obrti, združeni v grozdu znanj in izkušenj.

Z razvojem človeštva in tehnologij se pojavljajo vse večje zahteve po prostorskem ugodju, povečuje pa se poraba energije v industriji. Največja je uporaba električne energije, ki je energija najvišje kvalitete. Razvojno naravnano podjetje PROKEK d.o.o. z inovativnimi pristopi investitorju pomaga pri iskanju rešitve pri projektiranju in gradnji objektov ter smotrni uporabi tudi drugih vrst energij ob upoštevanju zahtev po minimalni obremenitvi okolja.

Podjetje PROKEK d.o.o. združuje grozd aktivnih izvajalcev s posameznih področij obrti. Rezultat sodelovanja pa je okolju in investitorju prijazen objekt.
Razvoj podjetja PROKEK d.o.o. temelji na inovativnem pristopu priprave rešitev za različne subjekte s področja investicij, uporabnikov objektov, priprave projektov in izvajalcev obrti. Rešitve so usmerjene v omejevanje vpliva na okolje.

Ime: PROKEK d.o.o.
Direktor: mag. Boštjan Kek
Sedež: Ob potoku 10, 8250 Brežice, Slovenija
Matična številka: 3857344
Id. št. za DDV: SI58445463
TRR pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: SI56 3300 0000 4176 326